§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności dotyczy witryny www.21trikow.wizjoner.org

2. Administratorem danych jest firma Miliart Studio Milena Wójtowicz z siedzibą w Lublinie, ul. Sudecka 91, NIP: 712-320-08-23, REGON: 061662630.

3. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@wizjoner.org

4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§ 2
DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

4. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień oraz świadczenia Usług.

5. Dane Użytkownika podane podczas zapisu na listę mailingową mogą być wykorzystywane do wysyłania przez Administratora niezapowiedzianych wiadomości drogą e-mailową. Zgoda na to może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wypisanie się z listy mailingowej. Odbywa się to przez kliknięcie linku wysyłanego w każdej wiadomości lub przez kontakt z Administratorem.

§ 3
PLIKI COOKIES

1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i zwiększenie komfortu korzystania z witryny przez Użytkownika.

2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.